Hlavní stránka

Úvod, typy tabel a telefonů

Historie DT

Systémy DT

Digitální systém

Náhradní díly a servis

Montáže a opravy

Nejčastější dotazy

Telefonické poradenství

Praktické rady a zkušenosti

Ceník od 1.5.2009

KontaktDOMOVNÍ TELEFONY

Tesla STROPKOV


Digitální systémy
domovních telefonů

      Pokud uvažujete o zřízení či opravě, rozvažte si, zda nepoužít digitální telefony Tesla, označení systému Bus 2n (tj. dvouvodičový systém). Tyto systémy se vyrábí v provedení Guard a Karat, telefony v provedení DT 83 a Elegant mohou být bez nebo s regulací a vypínáním zvonění. Nejlepší napáječe jsou typ SN54 s montáží na DIN lištu.
Digitální systémy se dělí na adresné systémy (každý účastník má svoje vlastní tlačítko jako u analogových systémů) a na neadresné systémy - místo tlačítkového tabla s tlačítky a jmény je dole blok kódovače a popiska se jmény a čísly kódů. Osobně považuji za rozumné používat ke hlavním vchodům adresné systémy, k zadním a v edlejším vchodům postačí neadresná tabla.

Bus 2n znamená, že veškeré povely a pokyny řízení systému se předávají v multiplexním "balíčku" mezi účastníky (tj. mezi návštěvníkem a uživatelem, resp. mezi dvěma uživateli) pouze po 2 drátech, k čemuž lze poměrně úspěšně využít např. hovorové vedení (označováno svorkami č. 2 a č. 6). To znamená, že není potřeba vyměňovat vedení, dráty, kabely! Pouze se poopraví stoupačky, event. odbočky, stejně do každého bytu vede více vodičů, takže lze použít i jiné nízkonapěťové vedení, např. bývalý "rozhlas po drátě", místo nespolehlivých starších typů analogových telefonů se namontují nové digitální, můžete si vybrat ze tří typů a mohou být i s regulátorem a vypínačem zvonění (vyzvánění lze vypnout, např. na noc), a samozře jmě se musí vyměnit napáječ a zvonkové tablo za typ digitální (opět na výběr).
Digitální systém DT je především určen pro větší a velké domy, kde je 30 - 120 účastníků a kde analogový systém mírně "pokulhává", neboť většina velkých domů nemá analogový rozvod rozdělen na úseky po max. 32 účastnících s vlastním mluvítkem (podle doporučení výrobce!), ale většinou je např. 98 bytů napojeno na jeden společný blok hovorové jednotky a četnost výskytu poruch potom hovor téměř znemožní. Pokud totiž vyvěsíte či špatně zavěsíte telefon či máte poruchu na více analogových telef onech současně, nemůže zesilovač do tak nízké paralerní impedance pořádně zesilovat a výsledkem je špatná či žádná slyšitelnost hovoru.

U digitálního systému DT můžete mít klidně vyvěšeno telefonů kolik chcete, každý z nich se sám po chvíli odpojí a k opětovnému připojení stačí zavěsit sluchátko. Můžete si zdarma telefonovat mezi sebou a využívat i další funkce DT.

Také lze s úspěchem využít tento systém v domě, kde máte jen bytové zvonky se společným zvon kovým trafem, bez výměny kabelů a drátů lze velmi efektně po starých drátech rozvést digitáln í systém. Takže bez sekání, lze i tam kde nejsou trubky, jinak by se při standardním analogovém rozvodu muselo vše lištovat či zasekat. To znamená, že pokud máte dům, kde jsou jen zvonky u b ytů, a dokážete je vypnout dole pojistkou či jističem, lze tento digitální systém aplikovat.
Samozřejmě je lze aplikovat také tam, kde máte bytové zvonky odspodu bez telefonů a dráty zasekány, nebo Vám "chybí dráty", např. v domovních telefonech máte dráty jen 3.

Zajímavá je cena pro velké domy, kde oprava např. analogových systémů vychází i dráž (cena kabelů a p ráce) než instalace digitálního systému. Ten je bohužel zatím všeobecně málo znám. V podstatně se jed ná o digitální pobočkovou ústřednu až pro 120 účastníků v jednom domě. Jako kdyby Váš dům byla malá ve snice a všichni měli státní linku s jedním až osmi výstupy. Navíc lze do budoucna digitální systém velm i snadno rozšiřovat, např. na další vchody (třeba zadní vchod domu), další telefony (třeba kanceláří, ná stavby, nebytovou, dílny…), v budoucnu po snížení cen i videotelefony, a to bez výměny vedení.

Výhod má digitální systém oproti starému analogovému víc než dost, ale nepopírám, že je také i draž ší, tabla o pár stokorun, napáječ je za 1.200,- oproti 900,- u analogu, telefony: okolo 800,- za kus u digitálu oproti 400-500,- u analogu. Když si ale vezmete kalkulačku, výměna kabelů např. pro 100 bytů b y stála jen materiálem asi 10.000 + práce odhadem 15.000-25.000 dle pracnosti, takže to už možná stojí za úvahu.

U menších domů je ale cenový rozdíl znatelně nevýhodný pro nový digitální systém, který vycház í dráž (u malých domů až o 30%). Ale pokud uvažujete v delším časovém horizontu, anebo nechcete v domě zasekávat či lištovat nové rozvody, je systém Bus 2n pro Vás optimální volbou.

Pro Vaší informaci zde uvádím některé ceny Tesla Stropkov: (ceny jsou vč. DPH)
nejlepší telefon z produkce typ DT 83.1 s regulací: 774,- Kč, SN 54: 1.143,- Kč
tablo pro 33 bytů Guard - typ pod omítku: 5.902,- Kč, pro 13 bytů: 3.665,- Kč.

telefondt831 (37K)